Oliver Bevan

Getuigenis

Een blik op Liz Strick’s werk

Veel kunstenaars leunen achterover en produceren eindeloze variaties op een succesvol thema. Liz Strick is niet zo’n kunstenaar. Ze daagt zichzelf voortdurend uit om nieuwe uitdrukkingsmanieren te vinden.

Wat Liz in haar hoofd heeft, heeft een enorme urgentie die haar dwingt steeds extremere oplossingen te vinden. Haar werk moet emotie overbrengen en daardoor gevaarlijk sterke krachten onder ogen zien. Dit is de klassieke bestaansreden van het Expressionisme, die nu nog net zo urgent is als destijds voor Emil Nolde of Wassily Kandinsky in de beginjaren van de twintigste eeuw.

De huidige schilderijen van Liz Strick vinden hun oorsprong in een bepaald type landschap dat is geïnspireerd door haar geboorteland Nederland, waarin een stuk kustlijn zich uitstrekt onder een enorme lucht met over elkaar heen tuimelende wolken. Dit thema schraagt haar recente schilderijen, waarin wervelende webben van kleur rond een verborgen, stabielere kern draaien. Dit wordt aangevuld met engelenfiguren in de turbulente hemel; niet de zoetsappige engelen uit de negentiende eeuw, maar figuren die een serieuze kracht uitstralen, een dreiging bijna.

Liz Strick is niet uit op effectbejag. Ze streeft vooral na dat het gevoel van het werk waarachtig is, ongeacht de consequenties. Deze integriteit en haar open opstelling ten aanzien van de technische eisen die het schilderen stelt, hebben Liz Strick in staat gesteld een indrukwekkend oeuvre te voltooien.

Oliver Bevan | Kunstenaar en curator London, februari 1999