Wolken-serie NL

Wolken Serie

Een serie van beelden vastgelegd in de zomer van 2020 door Liz Strick. Deze foto-collectie nodigt je uit om het leven te ondergaan  —  vanuit een nieuwe invalshoek.

Hemel op Aarde

Een serie van 80 beelden vastgelegd in de zomer van 2020 door Liz Strick.

Deze beelden vertolken een ingrijpende verandering in mijn bestaan. Ze zijn een weergave van een spirituele ervaring, teweeg gebracht door gebeurtenissen in mijn persoonlijk leven, gepaard aan diepgaand zelfinzicht. De gemeenschappelijke lockdown van ons in de laatste paar maanden heeft nieuwe betekenis gegeven aan het belang van het heelal om ons heen. Voor deze of gene van ons is de enige manier om toch nog de natuur te beleven: om door het raam naar buiten te kijken.

Wolken begonnen voor mij een nieuwe betekenis te krijgen in een andere periode van lockdown. Enkele jaren geleden was ik gekluisterd aan mijn bed, herstellend van een hersenbloeding. Het enige wat ik toen nog in staat was te doen – zonder me te kunnen bewegen en met mijn pijn – was om naar de overkomende wolken te kijken en de veranderingen in de lucht.

De nawerking van die indrukken komt nog steeds tevoorschijn in mijn leven van alle dag en in mijn werk. Terwijl ik beperkt wordt doordat maar één hand goed functioneert is het moeilijk om kunst te scheppen en foto’s te maken. Dat is waarom deze serie voor mij extra van betekenis is.

Deze beelden zijn een vorm van visueel bijbrengen van begrip. Ze dwingen de toeschouwer tot een andere kijk op het decor van onze levens. Door de camera gevangen valt te zien dat deze alledaagse wolkenformaties vertrouwde maar betekenisvolle vormen aannemen. Het lijken alledaagse voorwerpen en verschijnselen, als de ziel van het verleden en heden, verschijnend vanuit de hemel. Soms troost biedend, soms vermanend zijn deze boodschappen vanuit de hemel een voorbode op ons verschiet. Verspreid over de hemel, zoals ik het waarnam en onderging, tekent zich een schouwspel af. De gang van het leven van begin tot eind. Vertrouwde gezichten en inzichten komen op en verdwijnen weer.

De hemel nodigt je uit om het leven te ondergaan — vanuit een nieuwe invalshoek.

Juli 2020

De schilderijen