Orhan Taylan

Getuigenis

Over Liz Strick en haar werk

Liz Strick slaagt er zeer goed in een ritme te creëren met haar spateltechniek, en het is interessant om te zien hoe ze lyrische effecten bereikt die niet voor de hand liggen met dit harde en genadeloze gereedschap.

Schilders kunnen op verschillende manieren worden beoordeeld en geclassificeerd, maar wat mij betreft is het belangrijkste onderscheid dat tussen schilders die hun onderwerp gebruiken als middel om een schilderij te maken, en schilders die hun werk gebruiken om een onderwerp weer te geven. Het is niet gemakkelijk om in een enkel werk een structuur voor een schilderij te maken die past bij de menselijke diepgang van het behandelde thema, het handen en voeten geeft. Het is onmiddellijk duidelijk in welke mate de kunstenares vrijelijk met haar onderwerp heeft gespeeld en haar intiemste gevoelens werkelijk heeft weten uit te drukken; iets wat onmogelijk is in werk waarin het onderwerp het schilderij overschaduwt.

Ik geloof dat dat het geheim is van de vitaliteit in de schilderijen van Liz Strick; een vitaliteit waardoor je onmiddellijk wordt gegrepen, maar die niet op het eerste gezicht kan worden begrepen en daarom voor verbazing zorgt.

Wanneer ik zeg dat de kunstenares haar intiemste gevoelens tot uitdrukking brengt in haar schilderijen, bedoel ik dat ze dapper haar persoonlijkheid laat zien door de emoties die opwellen in haar hart in gecondenseerde vorm weer te geven in het thema, waarbij ze de richtlijnen van de erkende esthetische normen durft te negeren. Haar dapperheid stelt haar in staat uitdrukking te geven aan de verschillende stemmingen van de mens, maar omvat ook, waar dat gepast is, een soort speelsheid en het vermogen grappen te maken in de taal van het schilderen. Zoals het vermogen grappen te maken aangeeft in hoeverre iemand een vreemde taal beheerst, geeft het in de schilderkunst aan dat iemand over een gedegen techniek beschikt.

Liz Strick slaagt er zeer goed in een ritme te creëren met haar spateltechniek, en het is interessant om te zien hoe ze lyrische effecten bereikt die niet voor de hand liggen met dit harde en genadeloze gereedschap. Misschien komt dit voort uit vreugde omdat ze de juiste techniek heeft gevonden om uitdrukking te geven aan de emoties die in haar hart op vrijlating wachten. Ik denk dat Liz Strick’s verbazingwekkende vermogen om haar intiemste gevoelens uit te drukken, waarover ik hierboven al schreef, en de daarmee gepaard gaande uniekheid van haar schilderijen, voortkomen uit deze vreugde

Orhan Taylan | Kunstenaar februari 1994